top of page

!יש מה לעשות

התכנית להפחתת נזקי הבריאות בעולם המודרני

תכנית הדגל

הדרכה 17 - ביגוד, טקסטיל, מוצרי ניקוי ותכשירי קוסמטיקה

הקדמה

קוסמטיקה

אמת שלא פשוט לעכל

מגבונים, קוסמטיקה ותכשירים

שתי מילים על טיטולים

כמה מילים על בגדים חדשים

הבדים של היום

יש להימנע מ SLS ופראבנים

bottom of page