top of page

!יש מה לעשות

התכנית להפחתת נזקי הבריאות בעולם המודרני

תכנית הדגל

:תוספות חשובות: שיעור אנטרנטי

ואם לא ראיתם את השיעור האינטרנטי:
איך להיות בריא בעולם דיגיטלי מתועש

שימו לב - גם הסרטון הזה נמחק על ידי

יוטיוב ברוב טובה. נעדכן לכשיהיה:)

bottom of page