top of page

!יש מה לעשות

תכנית ליווי אינטרנטית לחיי בריאות ושגשוג בעולם המודרני

תכנית הדגל

מבוא 2 - כרונוביולוגיה

כרונוביולוגיה - כיצד זמן והשעונים הביולוגיים בגוף שלנו קשורים לבריאות שלנו.
תחום מרתק שזכה בפרס נובל לרפואה ב 2017.

פרופ' אברהם חיים (אברהמל'ה) נפטר  בפברואר 2019

.יהי זכרו ברוך

אברהמל'ה היה לוחם אור אמיתי, שנלחם בזיהום אור כדי לשמור עלינו ועל הדורות הבאים
אחד הבונוסים המצורפים לתכנית הוא הרצאה מרתקת שלו
 מכנס ביו האקינג ה- 1

bottom of page