top of page

!יש מה לעשות

התכנית להפחתת נזקי הבריאות בעולם המודרני

תכנית הדגל

: 2 בונוס

הבונוס השני שקיבלתם עם ההצטרפות לתכנית:
 

מיני קורס אינטרנטי :
איך להפחית את נזקי המסכים אצל הילדים ואצלנו

EEEEEE.png
bottom of page