top of page

!יש מה לעשות

התכנית להפחתת נזקי הבריאות ושגשוג בעולם המודרני

תכנית הדגל

שיעור 3 - יציאות

יציאות או לא להיות  (יישומי)

אמנם מדובר על אחד הדברים הבסיסיים שלנו
אבל מסתבר שהמון אנשים פשוט לא עושים את זה נכון.

 

על מנת לפנות את המעיים בצורה הטובה ביותר,

יש לאפשר לכוח הכבידה לעשות את שלו
ולשבת בצורה הטובה ביותר, כדי להתפנות.

 

האסלה שבשימוש כבר עשרות שנים,

פשוט אינה מספיקה לכך.

לכן יש להוסיף שרפרף כדי לתקן את הזווית בה אנחנו יושבים ולעשות את זה כפי שייעד לנו הטבע.

bottom of page