top of page

!יש מה לעשות

התכנית להפחתת נזקי הבריאות בעולם המודרני

תכנית הדגל

: 3 בונוס

הבונוס השלישי שקיבלתם עם ההצטרפות לתכנית:
 

שיעור: פתרונות לעייפות ותשישות כרונית

לחצו על הקישור לצפייה בשיעור

הזינו את הססמא
528396

תשישות.jpg
bottom of page